Loại quả này 60 năm mới đơm hoa kết trái một lần, nhiều người không biết hoặc chưa từng ăn

Bạn sẽ rất bất ngờ khi biết được rằng, tre có thể đơm hoa kết trái nhưng quá trình này kéo dài từ 50 – 100 năm. Trong tự nhiên có những loài thực vật vài chục năm mới đơm hoa kết trái một lần. Vì thế, nó được nhiều […]

Read More